Sammanfattning av kvarhållningsprinciper för data

Denna sammanfattning visar standardkategorierna och syftena för att behålla användardata. Vissa områden kan ha mer specifika kategorier och syften än de som anges här.

Webbplats

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Användare

Kategori

Kursdata

Data som samles inn i et kurs.


Syfte

Formål personopplysninger

Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, be om evaluering i etterkant og utsendelse av kursbevis. 

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod
Rättslig grund
Avtal (GDPR Art. 6.1(b)) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Kurskategorier

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Kurser

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Aktivitetsmoduler

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Block

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs